BLUE LACE ARGATE

CL21 - BLUE LACE ARGATE

คนเมตตา/อุปถัมภ์

เป็นหินที่ช่วยทำให้มีคนเมตตากรุณาหรือ อุปถัมภ์ หินนี้เป็นหินที่ให้ผู้ใหญ่ หรือ คนที่พบเห็น เอ็นดู เป็นที่รักของคนรอบข้าง ผู้ใหญ่/หัวหน้า/เพื่อนร่วมงาน ญาติอาจให้ความช่วยเหลือในหน้าที่การงานหรืออุปถัมภ์ เช่นญาติผู้ใหญ่ช่วยเหลือ เงินในการลงทุนธุรกิจ หัวหน้างาน ชื่นชอบและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน เป็นหินที่นำพาโชคก้อนใหญ่หรือสิ่งดีๆมาให้ผู้ที่เป็นเจ้าของ

(฿) ฿ 395 x

Comment

หมายเหตุ

กรุณารอการติดต่อกลับก่อนโอนเงินทุกครั้ง เพื่อยืนยันรายการสินค้า และชำระเงินค่ะ

 
 

loading