DOLOMITE

CP7 - DOLOMITE

มีสมาธิ

เป็นหินที่ทำให้เราเป็นคนมีความใจเย็น มีสมาธิ ทำอะไรก็จะคิดไตร่ตรองก่อน ลดความประหม่า ความใจร้อน เหมาะสำหรับผู้ที่ใจร้อน ทำอะไรต้องได้ปัจจุบันทันด่วน ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา ต่าง ๆ หินนี้ทำให้เป็นคนที่นิ่ง ใช้เหตุผลและสติในการทำงาน และแก้ไขปัญหาได้ หรือ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการมีสมาธิ้ในการท่องตำรา อ่านหนังสือสอบ หรือคิดโปรเจคงาน งานวิจัยต่าง ๆ จะทำให้คิดงานออกมาดี และมีความผิดพลาดน้อย ถ้าสำหรับคนที่ฝึกสมาธิแล้วฝึกไม่ได้ ฟุ้งซ่าน ก็จะทำให้การฝึกสมาธิได้สำเร็จและเร็วขึ้น หินนี้สามารถพกพาได้ ถ้าต้องการใช้สมาธิในเหตุการณ์ที่คับขัน หรือทำข้อสอบ ให้กำขวดอัญมณีไว้สักครู่ จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น

(฿) ฿ 395 x

Comment

หมายเหตุ

กรุณารอการติดต่อกลับก่อนโอนเงินทุกครั้ง เพื่อยืนยันรายการสินค้า และชำระเงินค่ะ

 
 

loading