KYANITE

CP8 - KYANITE

หินแห่งสติ และปัญญา

หินนี้เป็นหินแห่งโลก เป็นหินที่มีประสิทธิภาพสูง ในเรื่องสติและปัญญา ทำให้มองการไกล ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ได้ด้วยความสติและปัญญา และความสามารถ สามารถเผชิญกับปัญหาและแก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์ เหมาะกับนักเรียนนักศึกษา และผู้บริหารเจ้าของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบสูง และคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง หินนี้จะแสดงพลังความสามารถในตัวที่เรามีออกมา ทำให้เรามีความสามารถหลายด้าน และทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันจะกลายเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถในสายตาผู้ที่พบเห็น

(฿) ฿ 395 x

Comment

หมายเหตุ

กรุณารอการติดต่อกลับก่อนโอนเงินทุกครั้ง เพื่อยืนยันรายการสินค้า และชำระเงินค่ะ

 
 

loading